Blogg

63. Samarbete

Att samarbetet fungerar i våra arbetslag och mellan avdelningar är helt avgörande för kvalitén på vår utbildning i förskolan. Men vad är samarbete och hur får vi det att bli bra? Vi har träffat Tone Försund vid Göteborgs universitet för att lära oss mer. Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, AppleiTunes eller på Libsyn

61. Tydliggörande pedagogik

David Edfelt, psykolog och författare, är tillbaka i Förskolepodden. Denna gång pratar vi tydliggörande pedagogik. Vad är det och för vem är det bra? Vi pratar om tydlighet, ansvar och hur vi kan förbättra förutsättningarna för alla i förskolan. Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, Apple iTuneseller på Libsyn

60. Barnskötarens roll

Vi har träffat Linda Åhnbrink, utbildningsledare för specialistbarnskötarutbildningen på Yrgo. Hon hjälper oss att reda i vårt ansvar och hur vi kan jobba tillsammans med vårt uppdrag. Hur kan vi inspirera och motivera varandra för att skapa en kvalitativ utbildning tillsammans? Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, Apple iTunes eller på Libsyn

56. Psykosocial arbetsmiljö

Vi träffar psykologen och organisationskonsulten Andreas Olsson och diskuterar psykosocial arbetsmiljö, vad som är farorna men också hur vi kan jobba både själva och tillsammans för att skapa bättre förutsättningar till god arbetsmiljö och hälsa.   Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, Apple iTunes eller på Libsyn

55. Dilemman i förskollärares uppdrag

Vi har träffat Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, professorer i pedagogik vid Malmö Universitet för att prata om deras studie "Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa- om dilemman i förskollärares uppdrag. Det var en nedslående läsning men det inger också hopp om förändring. Vi pratar om tydlighet, samsyn, kontroll och ledarskap.  Avsnittet finns där … Fortsätt läsa 55. Dilemman i förskollärares uppdrag