Blogg

56. Psykosocial arbetsmiljö

Vi träffar psykologen och organisationskonsulten Andreas Olsson och diskuterar psykosocial arbetsmiljö, vad som är farorna men också hur vi kan jobba både själva och tillsammans för att skapa bättre förutsättningar till god arbetsmiljö och hälsa.   Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, Apple iTunes eller på Libsyn

55. Dilemman i förskollärares uppdrag

Vi har träffat Ingegerd Tallberg Broman och Sven Persson, professorer i pedagogik vid Malmö Universitet för att prata om deras studie "Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa- om dilemman i förskollärares uppdrag. Det var en nedslående läsning men det inger också hopp om förändring. Vi pratar om tydlighet, samsyn, kontroll och ledarskap.  Avsnittet finns där … Fortsätt läsa 55. Dilemman i förskollärares uppdrag

52. Det hållbara huret

Det har blivit dags för semester och vi summerar året som gått. vi pratar om den reviderade läroplanen och framtidsspanar. Vi pratar om vikten av strategier, hur vi ska skapa hållbarhet i förskolan och hur vi ska hitta det hållbara huret.  Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, Apple iTunes eller på Libsyn

51. FN:s barnkonvention

Vad händer när FN:s barnkonvention blir lag under 2020? I suset och bruset på SETTmässan träffar vi Marie Spörndly för att prata om barnkonventionen och vad varje barn har rätt till. Det blir ett samtal om ansvar, ställningstagande och tydlighet. Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, Apple iTunes eller på Libsyn

49. Nedstressad förskola

Vi har träffat Lena Nyholm, förskollärare, sjukgymnast och författare till boken "Nedstressad förskola" föra tt prata om vad vi behöver fokusera på för att få en lugnare, tryggare tillvaro i förskolan. Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, Apple iTunes eller på Libsyn

48. Sömn

Vi har träffat sömnforskaren Christian Benedict och pratar om barn och sömn kopplat till förskolan. Varför är det viktigt med sömn? Hur ska vi i förskolan tänka kring små barn och sömn?