Blogg

102. Ramar

Vad väljer vi att rama in? Vad har vi att förhålla oss till i förskolan och vad kan vi välja? Vi har träffat kvalitetsledare Erika Gudmundsson Olsson för att prata mer om syftet med att rama in vissa delar och vad det kan leda till. Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, Apple iTunes eller på Libsyn

97. Mat – förskolans uppdrag?!

Vi har träffat barn-dietisten Sara Ask som hjälper oss att reda i barn och mat i förskolan. Vad säger forskning om barn och mat och vad blir då förskolans uppdrag? Hur ska vi tänka och hur ska vi göra? Hur mycket får vi tycka själva? Avsnittet finns där poddar finns, bla. på AppleiTunes eller på Libsyn

96. Bredda basen

Vi träffar specialpedagogen Pernilla Unevik och pratar om tillgänglighet, inkludering, delaktighet och likvärdighet. Vad är det och hur jobbar vi med det? Hur skapar vi en bredare bas för att möta alla barn och en utbildning som behöver färre "extra anpassningar"?  Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, AppleiTunes eller på Libsyn

95. Systematik och reflektion – att skapa en helhet av delarna

Hur kan vi skapa utrymme för systematik och en reflektionskultur där alla är delaktiga? Vi har träffat Erika Wallin, utvecklingsledare på Nyköpins kommun för att lära oss mer om vad som är viktigt i det systematiska kvalitetsarbetet. Det blir ett samtal om förutsättningar, fokus på det lilla och om vad vi egentligen ska prata om. … Fortsätt läsa 95. Systematik och reflektion – att skapa en helhet av delarna

94. Den holistiska förskolan

Vi är tillbaka och formulerar höstens röda tråd. Vad är egentligen förskolans kärnuppdrag och hur hänger alla delarna ihop? Hur ska vi tänka och var ska vi börja? Vad är viktigast och hur hänger huret ihop med vadet? Avsnittet finns där poddar finns, bla. på Spotify, AppleiTunes eller på Libsyn